PAROCHIEZAAL ROMERSHOVEN
Copyright © 2018 Hervé Tavernier  ·  E-Mail: herve.tavernier2@pandora.be
DE SCHOOL ALS HOOFDGEBRUIKER
De hoofdgebruiker van de zaal is onze basisschool De 2-Sprong. De school heeft de zaal dagelijks in gebruik voor allerlei activiteiten. Bijgevolg is meteen duidelijk dat de zaal op schooldagen niet ter beschikking staat voor de VZW Parochiezaal Romershoven.
  
HET GEBRUIK BUITEN DE SCHOOLTIJD
Tijdens de weekends en de schoolvakanties kan de zaal gehuurd worden voor vergaderingen, tentoon-stellingen, koffietafels, familiefeesten,.. Fuiven zijn niet toegelaten!
Informatie over de huurprijzen, de huurvoorwaarden en het reserveren van de zaal, kan gevonden worden
op andere pagina's van deze website.
Voor nog meer inlichtingen kan je natuurlijk ook steeds terecht op de adressen die op de contactpagina vermeld staan.

ONZE PAROCHIEZAAL: EEN MOOIE, COMFORTABELE ZAAL!
Onze ruilme (120 zitplaatsen), mooie en goed uitgeruste zaal heeft zeker zijn plaats in Romershoven en bij  uitbreiding in heel Hoeselt en in de ruimere regio. Maak er gebruik van!
DE RENOVATIEPERIODE
Onze parochiezaal kan na een lange renovatieperiode weer in gebruik genomen worden.
 
In 2015 werd door de eigenaar van de gebouwen,
de VZW KODB (Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen),
de verbouwing van de totaal vervallen zaal opgestart.

Na een moeilijk parcours is dit werk nu achter de rug.
Een beetje geschiedenis en onze doelstellingen
WELCOME TO OUR COMPANY
Home

Foto's

Reglement

Huurprijzen

Ligging

Downloads

Contact
DE VZW PAROCHIEZAAL ROMERSHOVEN
In 2014 werd de VZW Parochiezaal Romershoven opgericht, met als voornaamste doelstelling het beheer en de uitbating van de parochiezaal ten dienste van de dorpsgenoten en de sociale en culturele verenigingen van Romershoven en hun werking. De zaal kan ook verhuurd worden voor activiteiten georganiseerd door niet-Romershovense verenigingen of personen.